Annotaties OGR 2017-0057

Tycho Lam | 31-05-2017
Tycho_lam_akkoord

1. De uitspraak van 15 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:671, Barneveld) is (onder meer) interessant vanwege de overwegingen die de Afdeling aan de ladder voor duurzame verstedelijking wijdt. Om diezelfde reden is ook ABRvS 12 april 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1028, Son en Breugel) van belang. Uitsluitend de overwegingen van de Afdeling over dit onderwerp zijn weergegeven.

2. In de uitspraak Barneveld staat het bestemmingsplan ‘Columbiz Park 1’ centraal dat de gemeenteraad op 6 juli 2016 heeft...

Archief