Annotaties OGR 2017-0110

Tycho Lam | 30-08-2017
Tycho_lam_akkoord

1. De uitspraak met ECLI:NL:RVS:2017:1447 gaat over de ontwikkellocatie Oosterwold in Almere. De betreffende locatie is in 2014 (Stb. 2014, 168) aangewezen als gebied waarvoor geëxperimenteerd mag worden met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan (zie artikel 7c lid 16 onder a van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, hierna ‘het Besluit’). Voor het bestemmingsplan ‘Oosterwold’ is van de geboden experimenteermogelijkheid gebruikgemaakt. In onderdeel 2 van deze noot zal ik...

Archief