mr. H.P. Nijhoff (Millieu/natuur/water)

Adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB).

mr. G.A. Keus (Ruimtelijke ordening)

Adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB).

mr. R.H. van Marle (Ruimtelijke ordening)

Adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB).

mr. ir. O.W.J.M. Scholte (Schadevergoeding)

Adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB).

bc. P.A.H.M. Willems K-RMT (Schadevergoeding)

Adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB).