OGR Updates - Omgevingsrecht

Iris Kieft

Iris_kieft

Iris Kieft is advocaat en partner bij ENVIR Advocaten.

Zij adviseert ondernemingen, ontwikkelaars en (semi)overheden over algemeen bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten van hun bedrijfsvoering, projecten en transacties.

In haar praktijk richt Iris zich met name op de sectoren energie & infrastructuur en vastgoed. Zo heeft ze cliënten bijgestaan bij de aanleg van elektriciteitsinfrastructuur en geadviseerd over verschillende aspecten bij hernieuwbare energieprojecten. Met haar specialistische kennis over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling staat ze cliënten bij in arbitrageprocedures en voor het Hof van Justitie van de Europese Unie op het gebied van het Europese emissiehandelsysteem (EU ETS). In haar vastgoedpraktijk ondersteunt ze cliënten onder meer bij complexe vergunningprocedures en de vestiging of verplaatsing van bedrijven.

Iris is betrokken, pragmatisch en doelgericht. Ze helpt haar cliënten door het complexe juridische landschap te navigeren zodat zij hun projecten efficiënt kunnen realiseren. Ze heeft ervaring met regionale, nationale en internationale zaken, waarbij ze voor zowel (semi)overheden als het bedrijfsleven heeft opgetreden.

Binnen haar specialisatie bestuursrecht richt Iris zich met name op het omgevingsrecht en Europees recht. Ze adviseert cliënten op het gebied van de gereguleerde aspecten van hun activiteiten, waaronder vergunningstrajecten, ruimtelijke ordening en natuurbescherming en bestuursrechtelijke en milieuaspecten van M&A- en vastgoedtransacties. Iris staat cliënten bij in onderhandelingen met onder meer overheden en belangenorganisaties en procedeert op Nederlands en Europees niveau.

 

Annotaties door Iris Kieft