OGR Updates - Omgevingsrecht

Tonny Nijmeijer

Tonny Nijmeijer is hoogleraar omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

In het bijzonder houdt hij zich bezig met het ruimtelijk bestuursrecht, waaronder publiekrechtelijk bouwrecht en natuurbeschermingsrecht. Hij publiceert regelmatig binnen deze rechtsgebieden. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Arnhem.

 

Annotaties door Tonny Nijmeijer