OGR Updates - Omgevingsrecht

Fleur Onrust

Fleur_onrust

Fleur Onrust is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR Advocaten.

Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en heeft daarbinnen een focus op het omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht.

Fleur werkte 10 jaar bij Stibbe als advocaat op de sectie bestuursrecht en omgevingsrecht. In 2014 was zij een van de oprichters van ENVIR Advocaten.

Binnen haar specialisme houdt Fleur zich onder meer bezig bestuursrechtelijke handhaving en de advisering en het voeren van procedures over alle relevante vergunningen voor industriele en ruimtelijke projecten (water-, afval-, omgevingsvergunning en vergunningen en ontheffingen op grond van de Wet Natuurbescherming.

Daarnaast behandelt zij procedures waarbij het algemeen bestuurs(proces)recht een grote rol speelt, zoals subsidieprocedures en handhaving. Ook adviseert zij regelmatig op het gebied van vergunningen, handhaving en bodembescherming in het kader van overnames en fusies.

Fleur treedt op voor bedrijven en bestuursorganen in het kader van verscheidene bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke kwesties. Verder is zij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Overijssel (bestuursrecht) en zit zij in de hoofdredactie van de Module bestuursrecht van Kluwer en geeft zij regelmatig cursussen over natuurbeschermingsrecht en algemeen bestuursrecht.

 

Annotaties door Fleur Onrust