OGR Updates - Omgevingsrecht

Daniëlle Roelands-Fransen

D

Daniëlle Roelands-Fransen is advocaat/partner bij Pels Rijcken.

Zij is gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en omgevingsrecht. Daniëlle adviseert en procedeert veelvuldig in grootschalige ruimtelijke projecten zoals (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingen en de aanleg van OV en wegen. Zij rekent naast de rijksoverheid ook gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars tot haar cliënten. Haar expertise deelt Daniëlle graag met anderen via publicaties. Ook is ze een graag geziene gastdocent en inleider.

Daniëlle studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en European Law aan de University of Nottingham. Naast haar werk volgde ze daarnaast de Grotiusopleiding Ruimtelijk Ordenings- en Milieurecht. Aan INSEAD volgde ze een mini-MBA. Daniëlle werkte eerder als jurist bij de Provincie Noord-Brabant en als (senior) advocaat bij Stibbe.

 

Annotaties door Daniëlle Roelands-Fransen