OGR Updates - Omgevingsrecht

Berthy van den Broek

Foto_gm_van_den_broek

Berthy van den Broek is lid van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en docent bij de Afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. Tevens is zij als senior-onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Zij promoveerde in 2002, met een dissertatie getiteld Planschadevergoeding, het recht op schadevergoeding bij wijziging van het planologisch regime. Zij heeft de afgelopen jaren gepubliceerd op het terrein van het bestuursrechtelijke schadevergoedingsrecht, in het bijzonder op het terrein van de planschade en nadeelcompensatie in relatie tot ruimtelijke ordening en  grote infrastructurele projecten. Aan de Universiteit Utrecht geeft zij onderwijs op het gebied van het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht.

Tot op heden is zij bovendien als senior jurist werkzaam bij het Schadeschap luchthaven Schiphol. In die functie is zij betrokken bij de inhoudelijke en procedurele afhandeling van verzoeken om planschade en nadeelcompensatie vanwege de uitbreiding van de luchthaven Schiphol.

 

Annotaties door Berthy van den Broek