Berthy van den Broek

Foto_gm_van_den_broek

Berthy van den Broek is universitair docent bij het Centrum voor omgevingsrecht- en Beleid/NILOS van de Universiteit Utrecht.

Zij promoveerde in 2002, met een dissertatie getiteld “Planschadevergoeding, het recht op schadevergoeding bij wijziging van het planologisch regime”. Zij heeft de afgelopen jaren gepubliceerd op het terrein van het bestuursrechtelijke schadevergoedingsrecht, in het bijzonder op het terrein van de planschade en nadeelcompensatie in relatie tot ruimtelijke ordening. Bij het Centrum voor omgevingsrecht geeft zij onderwijs op het gebied van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht) en algemeen bestuursrecht. Tot 2006 was zij werkzaam als pl. Secretaris bij het Schadeschap luchthaven Schiphol. In die functie was zij betrokken bij de inhoudelijke en procedurele afhandeling van verzoeken om planschade en nadeelcompensatie vanwege de uitbreiding van de luchthaven Schiphol.

 

Annotaties door Berthy van den Broek