OGR Updates - Omgevingsrecht

Peter Willems

Peter_willems

Peter Willems is senior adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) te Den Haag.

De StAB adviseert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechtbanken op het gebied van het omgevingsrecht. Peter Willems adviseert met name op het gebied van bestuursrechtelijke schadevergoedingen en taxaties. Daarnaast is hij redactielid bij OGR Updates.

 

Annotaties door Peter Willems