Naar boven ↑
3.974 resultaten

Rechtspraak

OGR 2010-0048

Leudal

Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een nertsenhouderij. Appellante betoogt dat niet alle geurgevoelige objecten bij de beoordeling van de van de inrichting te duchten geurhinder zijn betrokken.De Afdeling overweegt dat ingevolge artikel
1 Wet geurhinder en veehouderij onder een geurgevoelig object wordt verstaan: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van...
Raad van State, 30-12-2009

Met annotatie door Aletta Blomberg