Naar boven ↑
Redactie

De redactie van STAB-OGR Updates wordt verzorgd door medewerkers van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB). STAB is een  stichting die door rechtbanken en de Raad van State kan worden ingeschakeld als onafhankelijk deskundige. De rol van deskundige vereist dat de adviseurs bij STAB goed bekend zijn met het omgevingsrecht.

De redactieleden zijn: