Naar boven ↑

mr. R. Veenhof

Ruud Veenhof is sinds 2022 adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB). Hij houdt zich bij STAB met name bezig met procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en nadeelcompensatie/planschade. Hiervoor heeft hij onder meer bij een stedenbouwkundig adviesbureau, een gemeente en STAB gewerkt.  

Annotatie

13 maart 2024

Vergunningvrij bouwen en bestemmingsplannen: een vervolg

1. In een
eerdere annotatie ben ik reeds ingegaan op vergunningvrij bouwen en bestemmingsplannen....
Raad van State, 07-02-2024