mr. G.A. Keus (Ruimtelijke ordening)

Adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB).

mr. H.P. Nijhoff (Millieu/natuur/water)

Adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB).

mr. ir. O.W.J.M. Scholte (Schadevergoeding)

Adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB).

mr. R. Veenhof (Ruimtelijke ordening)

Adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB).

bc. P.A.H.M. Willems K-RMT (Schadevergoeding)

Peter_willems__70_x_110_

Adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB).