OGR Updates - Omgevingsrecht

Erik Dans

Erik_dans__oud_

Erik Dans is advocaat bij AKD.

Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening). Hij adviseert en procedeert onder meer over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen voor bouwprojecten en milieu-inrichtingen en afvalstoffenkwesties. Erik staat voornamelijk bedrijven en overheidsorganisaties bij.

 

Annotaties door Erik Dans