OGR Updates - Omgevingsrecht

Martin van Harten

Martin_van_harten

Martin van Harten is advocaat en partner bij //DVLP advocaten.

Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en in het bijzonder in het ruimtelijke ordeningsrecht, het milieu- en natuurbeschermingsrecht en toezicht en handhaving.Hij heeft ruime ervaring met het realiseren van grote infrastructurele projecten, woonwijken en kantoren. Ook is hij werkzaam in de energiesector en in het landelijk gebied. In zijn advies- en procespraktijk treedt hij op voor (decentrale) overheden, (grote) bedrijven, non-profitorganisaties en burgers.